Migdal

土屋達寛
土屋達寛

投稿

デスパニア語 たぶん

wandahullamoLA'e お休みください。
sannd hul a mole 
olimugea 
el soLA'e 
fil a peiLA'a 
iel stania 
juel a soLA'e 
zeLA's styLA'lu 
LA'eon'aLA'uo 
noa sa LA'a-LA'e 
w'andahull amoLA'e おはようございます!。 
ia sa calante 
colia piopule 
salia

人気順のコメント(0)