Migdal

yuzuru_sofia
yuzuru_sofia

Posted on

miomao!

miomao!
sea're 'yuzuru_sofia'ka ai'yu.
'toki-pona'pi mima'mo 'nihoq-go'pi mima'mo kepe'to kukumi'yu resare'yo.
sea're 'yuki-mima'ka 'mofumi-isano'ka kose'yu.
pa 'yuki-mima'ka kepe'yu sa'mo repemo'to 'mofumi-isano'ka kepe'yu resare'yo.

toki!
mi mun Sopija.
mi ken toki kepeken toki pona, kepeken toki Nijon.
mi pali e toki Juki, e sitelen Mopumi.
jan li kepeken e toki Juki la, jan li ken kepeken e sitelen Mopumi.

Top comments (0)