Migdal

Ziphineko / Ziphil 🐱🐰
Ziphineko / Ziphil 🐱🐰

投稿

lôk iloke qilmaken

記事の言語版の一覧 他言語版があります

yo zis atov, sîya.

pa dupâmat a loc e'n salat e pas a tel? ya, e ʻakasias. kavat a tel e dat dozat kécis e a'l, dà kèkac a'l e fit vade palan. salot a qilmaken e avituf ebam. pa zedat sohizis a'c e cit ri qifat las? sácis a tel e cit ca loc.

te lôk acál!

人気順のコメント(0)